Teknikföretagens synpunkter på Horizon 2020

Publicerad 20 januari 2012 Senast uppdaterad 19 november 2015 Kontaktperson: Peter Johansson

Teknikföretagen har inbjudits att komma med synpunkter på Kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020.

Förslaget innebär en inriktning som möjliggör en utvecklad samverkan mellan professionella forskare och utvecklare i akademi, industri och institut, vilket är av stor betydelse för Sverige.

Horizon 2020 har en stor potential att möta samhällsutmaningar och att samtidigt åstadkomma industriell utveckling och därmed också skapa långsiktigt hållbara arbetstillfällen. Det är nödvändigt att även delar av det svenska forsknings- och innovationssystemet utformas på samma sätt, med fokus på samhällsutmaningarna och industriell konkurrenskraft. På så sätt kan svenska företag och högskolor delta i och dra nytta av de stora gemensamma europeiska forskningsprojekten.

I det ekonomiska läge Europa befinner sig är det avgörande att fortsatta satsningar på forskning och innovation kan realiseras och ge förutsättningar för att skapa tillväxt.  En utökning av ramprogrammet till 80 miljarder euro är därför väsentligt för att skapa förutsättningar för investeringar och stärka tillväxten i Europa.

Vi kan inte spara oss ur krisen, utan det krävs offensiva satsningar på forskning och innovation, vilket Horizon 2020, som det är föreslaget, kan ge förutsättningar för.