Synpunkter på EU:s kemikalieregler

Publicerad 28 november 2011 Senast uppdaterad 19 november 2015

Teknikföretagen förstår att det kan behövas en översyn av varuregler när det saknas en strategi som finns för kemiska ämnen och produkter.

Eftersom det inte direkt går att jämföra dessa områden vad gäller kemi eller risker så är det viktigt med konsekvensanalyser som säkerställer att åtgärden ger avsedd nytta till proportionerliga kostnader. Förmodligen kan fortsatt utveckling dagens regler för särskilt farliga ämnen som ingår i varor eller direktiv som inriktar sig på varugrupper ge den prioritering och översikt som behövs.