Svenskt genomförande av RoHS-direktivet

Publicerad 9 oktober 2012 Senast uppdaterad 19 november 2015 Kontaktperson: Elinor Kruse

Generellt så stödjer Teknikföretagen förslaget att skapa en ny förordning för RoHS, men vi är kritiska till att den meddelas med stöd av Miljöbalken. Det är vårt förslag att på sikt alla produktdirektiv, oberoende av skyddsaspekt ska meddelas med stöd en generell produktsäkerhetslag.

För Teknikföretagen är det avgörande att genomförandet av RoHS direktivet i Sverige sker harmoniserat och att texten i den svenska lagstiftningen överensstämmer med EU direktivet. Kemikalieinspektionens förslag på förordning avviker dock på tre väsentliga punkter från kravet på ett harmoniserat genomförande, vilket vi anser måste ändras.