Skolverkets förslag till redovisning av uppdrag U2013/5041/GV om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Publicerad 27 november 2013 Senast uppdaterad 11 november 2015

Teknikföretagen har inbjudits att inkomma med remissvar till Skolverkets förslag till redovisning av uppdrag U2013/5041/GV om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Med anledning av detta vill Teknikföretagen anföra följande:

Vi anser att detta förslag kommer för tidigt, oavsett hur bra eller dåligt förslaget är, och vi vill ange flera skäl:

  • Försöksverksamheten med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan är nu inne på sitt tredje år och det föreligger ännu inte någon utvärdering av det andra årets verksamhet.

  • Försöksverksamheten är planerad för förutsättningar som gäller för GY11, men ännu har inga elever från GY11 kunnat söka till det fjärde året.

  • Teknikprogrammet står inför en översyn i och med regeringens avisering att överföra det industritekniska programmet till teknikprogrammet.