Patentspråksutredningens betänkande

Publicerad 29 augusti 2012 Senast uppdaterad 19 november 2015 Kontaktperson: Mats Bergström

Teknikföretagen har besvarat remiss angående Patentspråksutredningens betänkande ”Nationella patent på engelska?” SOU 2012:19. Teknikföretagen tillstyrker utredningens förslag.