Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet

Publicerad 30 september 2013 Senast uppdaterad 11 november 2015 Kontaktperson: Mats Bergström

Teknikföretagen ansluter sig till det remissvar som avgivits av Svenskt Näringsliv.