Ny utbildningsstruktur för ingenjörsutbildning vid Chalmers

Publicerad 23 februari 2010 Senast uppdaterad 25 november 2015 Kontaktperson: Per Fagrell

Teknikföretagen har fått möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade utredning med tillhörande förslag. Vi tackar för detta och vill lämna följande synpunkter.

Teknikföretagens remissvar utgår i princip uteslutande från huvudrapporten och lämnar konceptförslagen för utbildningarna inom E respektive D/IT utan särskilda kommentarer.

Sammanfattningsvis är vi positiva till utredningens förslag och anser att förslagen är väl underbyggda.


Teknikföretagen och ingenjörsutbildningar

Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation med ca 3 400 medlemsföretag som tillsammans har 300 000 medarbetare i Sverige och många fler utomlands. Tillsammans står de för hälften av Sveriges export. Företagens målsättning är självklart att fortsätta utvecklas. Ett av Teknikföretagens viktigaste uppdrag som arbetsgivarorganisation är därför att driva frågor som rör utbildning och kompetensförsörjning. Från Teknikföretagens håll är vi framför allt måna om att det finns en bra koppling mellan ingenjörsprogram och yrkeslivets/teknikföretags krav på kompetens.

Under senare år har Teknikföretagens intresse för just ingenjörsutbildningar ökat. Anledningarna är flera, bland annat har andelen anställda på svenska teknikföretag med en längre högskoleutbildning fördubblats på 15 år. Samtidigt har det under de senaste åren skett en hel del förändringar inom högskolan. Sammantaget har det betytt att många företag känner sig rådvilla om vad olika ingenjörsutbildningar står för och vad nyexaminerade ingenjörer har för kompetens.