Kommissionens förslag till omarbetning av direktiv om avfall

Publicerad 5 maj 2009 Senast uppdaterad 25 november 2015 Kontaktperson: Elinor Kruse

Teknikföretagen ifrågasätter rimligheten i det nya återvinningsmålet, motiven till målet är oklara och behovet av detta återvinningsmål kan ifrågasättas.

Att dessutom göra producenterna ansvariga för ett återvinningsmål är märkligt. Det är den sista användaren som bestämmer både när produkten blir avfall och vilket led som produkten går vidare till – andrahandsmarknaden, privat skrotinsamlare, kommunal insamling eller annat. Producenten har inte kontroll över vare sig tidpunkten när produkten går vidare eller vem som tar emot den.

Avvisar insamlingsmål

Eftersom producenterna inte kontrollerar skrotflödet är det vår uppfattning att producenter inte heller kan hållas ansvariga för att möta ett insamlingsmål. Därför avvisar vi detta helt. Vi motsätter oss också själva definitionen på återvinningsmålet.

Målet påverkas av produkternas livslängd som varierar stort och av försäljningsvariationer som i sin tur påverkas av ekonomin i stort. Måttet som sådant måste ses över. Av dessa skäl avstår vi även från att kommentera målsättningen på 65 procent.

Definitionerna harmoniseras

Teknikföretagen välkomnar en harmonisering avseende definitionerna i Avfallsdirektivet och i WEEE samt att tillämpliga definitioner från varupaketet införts i WEEE. Vi välkomnar särskilt definitionen av tillverkare. Den liknar definitionerna i varupaketet, som reglerar andra produktdirektiv som WEEE produkterna också omfattas av. Det är viktigt att det inom gemenskapslagstiftningen finns en definition av tillverkare och att den används när det gäller legala krav på tillverkare eller produkter.