Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor

Publicerad 12 juni 2012 Senast uppdaterad 19 november 2015 Kontaktperson: Lena Heldén

Teknikföretagen har inbjudits att inkomma med remissvar till delrapporten om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor.

Teknikföretagen vill se:

  • En systemsyn och ökad integration mellan kunskapstriangelns olika delar – utbildning, forskning och innovation – för ökad samhällsnytta.

  • En helhetssyn inom högskola och universitet och ett resurstilldelningssystem som stimulerar ökad kommersialisering, samverkan och personrörlighet mellan industri, industriforskningsinstitut och akademi för ökad forskningskvalitet, kunskapsdelning och ekonomisk tillväxt.