God Havsmiljö 2020

Publicerad 27 april 2012 Senast uppdaterad 19 november 2015

Remissvar - Synpunkter på rapporten God Havsmiljö 2020; del 1 Inledande bedömning, del 2 God miljöstatus och miljökvalitetsnormer, samt på föreskrift om vad som kännetecknar god miljöstatus samt kvalitetsnormer för Nordsjön och Östersjön

Teknikföretagen företräder 3500 teknikföretag så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vår uppgift är att hjälpa dem att lyckas.

Teknikföretagen har tagit del av rubricerad remiss. Teknikföretagen ingår i en arbetsgrupp tillsammans med Svenskt Näringsliv och vill i denna fråga hänvisa till Svenskt Näringslivs yttrande daterat den 27 april 2012.