Förslag till yttrande över EU-kommissionens standardiseringspaket

Publicerad 8 september 2011 Senast uppdaterad 20 november 2015

Teknikföretagen stödjer de synpunkter som Orgalime har lyft fram och vill därutöver framföra följande.

Standardiseringen har en stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft eftersom den bidrar till att effektivisera och förenkla för företag samt underlätta handel. Därför är det motiverat med ett politiskt intresse för standardisering. Tyvärr förefaller inte EU-kommissionen ha standardiseringens betydelse för konkurrenskraften som utgångspunkt i sitt förslag vilket snarare präglas av andra politiska mål.

Standardiseringens primära roll är att möta företagens behov av standarder. Detta avspeglas också i det faktum att standardiseringen främst finansieras av tillverkande företag. Därför är det också viktigt att standardiseringen även fortsättningsvis drivs av marknadens behov. Det är vidare viktigt att standardiseringsorganisationernas (SO), såväl de europeiska som de nationella, ställning som privata aktörer respekteras.