Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastukturstöd

Publicerad 16 september 2014 Senast uppdaterad 11 november 2015

Teknikföretagen anser att det är viktigt att intentionen med skrivningarna i ”Vetenskapsrådets guide till infrastruktur 2012” bibehålls.

Speciellt de som adressererar strategisk och samhällelig nytta med forskningsinfrastruktur. Det är viktigt att även beakta forskare i industri och offentlig sektors behov av forskningsinfrastruktur. En modell för prioritering, finansiering, organisation och styrning av infrastruktur bör tas fram i dialog med representanter för universitet, högskola, offentlig sektor, industri och övriga forskningsfinansiärer.