Förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper samt om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen

Publicerad 20 november 2012 Senast uppdaterad 12 november 2015

Teknikföretagen har fått ”Förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper samt om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen” på remiss enligt sändlista.

Teknikföretagen avstår från att lämna ett eget remissvar och hänvisar till Svenskt Näringslivs remissvar där Teknikföretagens synpunkter är beaktade.