Förslag till direktiv om märkning och standardiserad produktinformation om energianvändning och andra resurser hos energirelaterade produkter

Publicerad 23 januari 2009 Senast uppdaterad 25 november 2015

Teknikföretagen har fått kommissionens förslag till reviderat direktiv för energimärkning på remiss och lämnar härmed sitt yttrande. Att effektivisera energianvändningen är viktigt bland annat i arbetet mot klimatförändringarna, och i detta har Teknikföretagens medlemsföretag en särskild roll.

Teknikföretagen är positiva till ett system för enhetlig märkning inom EU, samt välkomnar en tydlig koppling till direktivet om ekodesign. Gemensamma krav på märkning inom gemenskapen underlättar för företagens verksamhet och underlättar för en fungerande inre marknad, men ställer också krav på marknadskontrollen.

Teknikföretagens synpunkter på direktivförslaget kan i övrigt sammanfattas i följande punkter. I den fortsatta texten ges bakgrund och motivering till dessa.

  • Ta hänsyn till skillnaden mellan informationsbehov till konsumenter och professionella inköpare.
  • Det finns betydande skillnader i förutsättningar inom en och samma produktgrupp som behöver beaktas.
  • Kopplingen till ekodesign behöver tydliggöras och även utnyttjas.