Förslag om skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete

Publicerad 10 juli 2013 Senast uppdaterad 11 november 2015 Kontaktperson: Anders Weihe

Parterna inom industrin har tagit del av promemorian Förslag om skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete (S2013/4501/SF). Vi avger härmed vårt gemensamma svar på förslagen i remissen.

Parterna tillstyrker de förslag som presenteras i promemorian.

Organisationerna som står bakom remissvaret är:

GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch Industriarbetsgivarna (Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna, SVEMEK samt Stål och Metall Arbetsgivareförbundet) IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (tidigare Industri- och KemiGruppen)
IF Metall
Sveriges Ingenjörer
Teknikarbetsgivarna
Unionen