EU-kommissionens förslag till produktsäkerhetspaket mm

Publicerad 25 mars 2013 Senast uppdaterad 12 november 2015

En fungerande inre marknad kräver gemensamma regler som är relevanta, tydliga och enkla att förstå för både företag och myndigheter. För att säkerställa att reglerna efterlevs är en effektiv marknadskontroll mycket viktig.

Teknikföretagen har under en längre tid lyft behovet av ökad samordning på marknadskontrollområdet. Den föreslagna förordningen om marknadskontroll är ett steg i rätt riktning. Vi är mer tveksamma till den föreslagna förordningen om konsumentprodukters säkerhet, och den ökade regelbörda denna skulle innebära för berörda företag.