Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan U2010/1388/G

Publicerad 2 juni 2010 Senast uppdaterad 25 november 2015

Teknikföretagen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemoria och önskar framföra följande.

Teknikföretagen har tillsammans med övriga parter inom industrin under ett antal år arbetat för att höja kvaliteten på utbildningar för industrins behov, bland annat i form av Teknikcollege. Detta arbete har hittills varit mycket framgångsrikt med företag som aktivt tillsammans med skolorna medverkar till att eleverna får den bästa av utbildningar. Idag har vi 25 godkända Teknikcollegeregioner och vi närmar oss 100 godkända utbildningsanordnare och fler än 150 aktiva kommuner. Ännu fler har inlett arbetet för att bli godkända Teknikcollege.

Ett av huvudsyftena med Teknikcollege är att göra teknikprogrammet mer attraktivt genom ökad samverkan med våra företag. Eleverna ska beredas ökad möjlighet att utbilda sig för framtidens arbetsmarknad genom att studier både ger behörighet för ingenjörsstudier vid högskola och ökad möjlighet till yrkeskunskaper och därmed jobb direkt. För att klara detta har elever fått möjlighet att på individnivå välja utökat program. Några skolor har valt att specialutforma sina teknikprogram andra inte, några har valt att marknadsföra inriktningar som ”ingenjörsinriktningen” andra inte. Bland våra godkända utbildningsanordnare inom Teknikcollege återfinns även våra Industrigymnasier som valt att erbjuda ett specialutformat program men med industriprogrammet som grund.