Ett användbart och tillgängligt försvar

Publicerad 7 juli 2009 Senast uppdaterad 25 november 2015

Teknikföretagen är inte formell remissinstans till den förelagda utredningen, men då den, om den genomförs får betydande negativa konsekvenser på svensk industrirelevant forskning – såväl avseende medel som organisation, vill vi härmed avge ett formellt remissvar till Försvarsdepartementet.

Samtidigt är det väsentligt att även Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet görs medvetna om konsekvenserna för statens forskningspolitik.

Utredaren föreslår en kraftig nerdragning av försvarets FoU-verksamhet. Totalt föreslås att 1.2 mrd sparas årligen. Detta som ett ytterligare tillägg till de besparingar inom FoU på 0.5 mrd som Försvarsförvaltningsutredningen föreslog 2005 och som nu är genomfört. Från 2005 till 2011 kommer staten alltså att ha dragit ner sin FoU-verksamhet med mer än 1.7 mrd per år om utredarens förslag går igenom.

Konsekvenserna för Teknikföretagens medlemmar om utredningens förslag verkställs är idag svåra att förutsäga eftersom utredaren inte i detalj går in på vilka FoU-områden som ska bantas. Omfattningen av bantningen är dock så stor så att industrin kommer att påverkas kraftigt med nedläggningar och utflyttning av FoU-verksamhet som följd.