En ny energimärkningslag

Publicerad 17 december 2010 Senast uppdaterad 25 november 2015

Teknikföretagen har fått Ds 2010:34 En ny energimärkningslag på remiss och lämnar härmed sitt yttrande. Att effektivisera energianvändningen i samhället är viktigt bland annat i arbetet mot klimatförändringarna, och i detta har Teknikföretagens medlemsföretag en särskild roll.

Teknikföretagen vill i sammanhanget särskilt påpeka den betydelse som utvecklingen av modern och effektiv teknik har i arbetet mot ett mer energieffektivt och klimatneutralt samhälle. För att en politik för detta ska vara effektiv, måste den vara

  • Internationell, satsa på teknik som kan få internationell spridning, undvika svenska särlösningar avseende mål, medel eller teknik.
  • Långsiktig, man måste vara beredd att ta beslut i dag som ger resultat först efter 2020.
  • Strategisk, valet av stöd till forskning, utvekcling, demonstration eller incitament för spridning av teknik på marknaden måste anpassas till behovet inom ett visst teknikområde.
  • Präglad av helhetssyn, många av de lösningar som finns eller kommer att utvecklas kräver ett systemperspektiv.