En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)

Publicerad 6 april 2009 Senast uppdaterad 25 november 2015

Teknikföretagens har svarat på betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109). Teknikföretagen begränsar sitt svar till två områden i utredningsförslaget, nämligen utbildningen för de lärare som ska undervisa i ämnet teknik samt lärare i yrkesämnen. Teknikföretagen föreslår bl.a. att ämnet teknik ges större plats i lärarutbildningen, samt att yrkeslärarutbildningen snabbt måste förändras och/eller reformeras.

Lärarutbildning i teknikämnet

  • Teknikföretagen avstyrker utredningens förslag att föra teknikämnet till de praktiska ämnena, samt att de som valt inriktningen förskoleklassen och grundskolans årskurser 1-3 respektive grundskolans årskurser 4-6 inte kan läsa teknik
  • Teknikföretagen föreslår dessutom att ämnet teknik ges större plats i lärarutbildningen.
Lärarutbildning i yrkesämnen
  • Teknikföretagen tillstyrker Teknikföretagen tillstyrker förslagen till övergripande perspektiv men anser att det saknas ett perspektiv.
  • Teknikföretagen föreslår att samverkan med arbetslivet blir ett övergripande perspektiv för lärarutbildningen.
  • Teknikföretagen tillstyrker förslaget att det särskilda yrkesdidaktiska perspektivet läggs på kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan, vilket lättare kan garanteras om inriktningen koncentreras till de lärosäten där vetenskaplig grund finns för detta.