Departementspromemoria om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Publicerad 13 juni 2013 Senast uppdaterad 11 november 2015

Teknikföretagen har granskat rubricerat lagförslag, Remiss av departementspromemoria om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (Ds: 2013:12). Vi ser det som positivt att förslaget beskriver Marknadskontrollrådets roll och arbetssätt. Marknadskontrollrådet samarbetar redan i dag med företrädare för näringslivet, och det är bra att den föreslagna lagtexten befäster detta samarbete (9 §).

I övrigt beskriver förslaget myndigheternas roll och ansvar vad gäller marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Den direkta påverkan på verksamheten hos Teknikföretagens medlemsföretag blir därför liten. Indirekt kan förslaget få en positiv effekt, om den lag som antas leder till tydligare ansvarsfördelning och effektivare marknadskontroll.