Så skyddar du din kunskapsinvestering

Publicerad 11 december 2011 Senast uppdaterad 14 oktober 2014

En anställd som får en exklusiv utbildning blir också mer attraktiv på arbetsmarknaden. Ett avtal med så kallad kompetensklausul kan se till att företaget hinner dra nytta av sin investering innan medarbetaren går vidare.

Teknikföretagens Arbetsgivarjour får ibland frågor om hur ett företag som vill ge någon anställd en dyrbar utbildning kan förvissa sig att man också får avkastning på sin investering.

- En bra utbildning gör ju ofta den anställde mer attraktiv på arbetsmarknaden. Handlar det om en riktigt dyr och omfattande utbildning kan det därför vara klokt att knyta den anställde till sig genom ett avtal, säger Per Dalekant, jurist och förhandlare på Teknikföretagen.

Ett avtal med en kompetensklausul förutsätter att företaget och den anställde kommer överens. Till exempel om att denne får delta i viss utbildning mot att han eller hon åtar sig att stanna kvar under en viss tid. Av avtalet ska det framgå att arbetstagaren förbinder sig att inte avsluta anställningen inom en viss tid.

Ett rimligt skadestånd är att den anställde betalar en del av utbildningskostnaden

Avtalet ska också innebära att den anställde går med på att betala ett skadestånd om han eller hon ändå lämnar anställningen i förtid.

- Ett rimligt skadestånd är att den anställde betalar en viss del av utbildningskostnaden beroende på hur nära inpå utbildningen som han eller hon avslutar sin anställning. Till exempel kan det vara rimligt med ett skadestånd motsvarande 75 procent av kostnaden om anställningen avbryts inom sex månader. Skadeståndet trappas därefter av proportionerligt i takt med att avtalets bindningstid löper ut, säger Per Dalekant.

Kompetensklausuler kan utgöra ett villkor för att arbetsgivaren ska betala en dyrare utbildning. Det är det vanligaste. Men det kan också handla om längre uppsägningstid eller projektbonus inför större projekt där företaget vill försäkra sig om att den anställde inte försvinner mitt i projektet.