Norge innovativ modell för upphandling

Publicerad 1 juli 2014 Senast uppdaterad 18 november 2014 av Lena Andersson

Varje år upphandlar offentliga organisationer varor och tjänster för 550–600 miljarder kronor. Merparten av dessa upphandlingar leder inte fram till nya effektivare varor eller tjänster. På sikt leder detta till en stagnerande utveckling för såväl offentlig sektor som näringsliv. I en ny rapport presenterar Teknikföretagen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL för ökad dialog enligt en norsk modell.

En nyckelfråga för utvecklingen av offentlig upphandling handlar om samspelet och dialogen mellan upphandlande myndigheter och privata leverantörer. Foto: Eva Lindblad

Rapporten presenterades på tisdagen vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby och innehåller förslag för att uppnå ökad dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen.

– Teknikföretagen och SKL vill stimulera nytänkande och innovation i den offentliga upphandlingen. Vi vill se konkreta initiativ som bidrar till bättre lösningar genom en ökad användning av smarta tjänster och teknik som stödjer verksamheters behov, säger Lena Heldén som arbetar med innovationsfrågor på Teknikföretagen.

En nyckelfråga för utvecklingen av offentlig upphandling handlar om samspelet och dialogen mellan upphandlande myndigheter och privata leverantörer. I Norge drivs sedan 2010 ett utvecklingsprogram för nydanande offentlig upphandling som ska stimulera ökat samspel och dialog mellan köpare och leverantörer innan upphandlingar genomförs. Programmet har bidragit till att lyfta upphandling till en strategisk fråga och lett till fler innovationsvänliga upphandlingar.

I förslaget, som baseras på den norska modellen, är en kortvarig insats med det långsiktiga målet att nå ett kulturskifte i relationen mellan upphandlande myndigheter och näringsliv. Tidiga dialoger måste bli vanliga inom offentlig upphandling och kompetens om metoder för dessa måste spridas.

Teknikföretagen och SKL anser att programmet ligger inom ramen för ändamålet med regeringens anslag till upphandlingsstöd. Därför bör förslaget finansieras av staten som en del av den aviserade ambitionshöjningen av det framtida upphandlingsstödet.

– Ett svenskt initiativ bör bygga på ett brett engagemang från berörda intressenter som statliga myndigheter, kommuner, landsting och näringslivsorganisationer, säger Lena Heldén.