Kraftigt fall i handeln med teknik

Publicerad 6 februari 2014 Senast uppdaterad 11 november 2014

Exporten av teknikvaror från Sverige föll med 33 miljarder kronor eller drygt 6 procent under 2013. Läget har dock stabiliserats under året och trenden månad för månad pekar svagt uppåt. Det visar en sammanställning över teknikhandeln från Teknikföretagen.

- Det svaga efterfrågeläget inom Europa och en stark krona är det som främst förklarar exportminskningen, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.