Kampen om kompetensen - hur får vi fler kvinnor till tekniken?

Publicerad 26 november 2015 Kontaktperson: Karin Fjell Hager

Tillgång till kompetenta medarbetare är helt avgörande för teknikföretags möjligheter att utvecklas i Sverige. Om fler kvinnor sökte sig till teknikutbildningar, skulle den tillgången öka. Men trots mängder av insatser genom åren har andelen kvinnor i teknikföretag legat konstant i 40 år. Och andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna är samma idag som för 15 år sedan.

Vad beror det på att varken utbildningar eller företag lyckas locka fler kvinnor?
Hur kan vi agera för att förändra dagens situation och ge morgondagens teknikföretag större tillgång till personal?

På Teknikföretagens och Ungdomsbarometerns frukostseminarium den 10 december diskuterar vi frågan ur både ett system- och individperspektiv. 

Program
Åke Svensson, vd Teknikföretagen hälsar välkommen
Li Ljungberg Nilsson, projektledare kompetensförsörjning Teknikföretagen om läget i teknikbranschen och på teknikutbildningarna.
Ulrik Simonsson, vd Ungdomsbarometern redogör för nya kartläggningar kring unga tjejers drivkrafter, attityder till teknik och tankar kring sitt framtida arbetsliv.
Åsa Vårbrant, processledare och biträdande rektor Teknikcollege Södra Vätterbygden om hur de hur de arbetar för att få fler tjejer till skolans utbildningar.
Emma Claesson, HR-chef ÅF berättar om företagets långsiktiga arbete med att attrahera fler kvinnor.

Avslutande paneldiskussion kring politikens, företagens och utbildningsanordnarnas roll och ansvar med

Linnéa Grohp, student KTH
Katarina Stensson, Womengineer
Erik Scheller, utbildningspolitisk utredare Liberalerna
Åsa Vårbrant, Teknikcollege Södra Vätterbygden
Emma Claesson, ÅF 

När: 10 december kl. 9–10.30. Frukost står framdukad från kl. 8.30

Var: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Anmäl dig här senast 4 december (OBS: begränsat antal platser)

#kompetenskampen