Vad behöver industrin de närmsta 15 åren?

Publicerad 7 maj 2020

Vad behövs för att Sverige och svenska industriföretag ska ta ledartröjan i en industriell utveckling som präglas av hållbarhetsutmaningar och digitalisering? Det är frågor som besvaras i rapporten Färdplan – Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft.

Sedan ett år tillbaka har det statliga forskningsinstitutet RISE, på uppdrag av Teknikföretagen och innovationsmyndigheten Vinnova, arbetat med att beskriva vad som behövs för att stärka svenska företag när industrier världen över ställer om mot mer hållbarhet.

Förutom behovet av forskning kring nya material lägger rapporten stor tyngd vid behovet ett omfattande digitaliseringsprogram. Områden som pekas ut är bland annat AI, Internet of things (IoT) och programvaruutveckling – med tjänstefiering, nya affärsmodeller och resurseffektivisering som resultat. Men för att lyckas med detta behövs en digital infrastruktur som tar sin utgångspunkt i ny teknik och nya kunskaper.

Läs kortversionen här och rapporten i sin helhet här.