Uppskjuten fakturering av medlemsavgifter

Publicerad 6 april 2020

Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv har beslutat att skjuta upp faktureringen av medlemsavgifterna för årets första halvår, från den 2 april 2020 till den 1 juni 2020. Det gör vi för att underlätta för våra medlemsföretag under den rådande situationen. Det är möjligt att ta upp avgiften i bokföringen redan nu.


Har du vidare frågor om medlemsavgiften och fakturering?

Kontakta Medlemsservice på telefon 08-782 09 20 under kontorstid eller via e-post medlem@teknikforetagen.se.