Teknikföretagens stämma 2020

Publicerad 17 april 2020

Härmed kallas till gemensam stämma för Teknikföretagen, Teknikarbetsgivarna och Tekniktjänstearbetsgivarna. Stämman äger rum torsdagen den 7 maj 2020.

Observera! Under rådande omständigheter med hänsyn till Coronautbrottet och för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika smittspridning kommer vi i år genomföra en mycket förenklad stämma.

Det innebär att vi har ett fullmaktsförfarande där enbart föranmälda ombud med skriftlig fullmakt deltar på plats, se instruktioner nedan. Det möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Enligt stadgarna förs talan för medlemsföretag av verkställande direktör eller ombud, som företer skriftlig fullmakt. Ombud bör anmälas till föreningen minst två veckor före stämman. Ingen får med stöd av fullmakt rösta för mer än 1/10 av det företrädda röstetalet.

Mats Kinnwall är förstahandsfullmaktshavare, men i det fall mängden fullmakter överstiger den 1/10 per individuell fullmaktshavare som är maximalt tillåten enligt röstlängden kommer fullmakten att lämnas vidare till någon av Föreningsledningen, exklusive vd, eller avdelningscheferna.

Detta innebär, förutom Mats Kinnwall, till någon av:

Föreningsledningen:

Tomas Undin, Förhandlingschef och chef arbetsgivarservice
Margita Gunnarsson, Administrativ chef
Patricia Kempff, Näringspolitisk chef
Håkan Eriksson, Kommunikationschef
Annika Arpfors, Chef regional medlemsservice

Enhetschefer:

Mats Bergström, Enhetschef Affärsjuridik
Jennie Cato, Enhetschef Handel och Hållbarhetsfrågor
Peter Johansson, Enhetschef Industriell utveckling
Maria Rosendahl, Enhetschef kompetensförsörjning och utbildning

Stämman är endast öppen för medlemsföretag.

» Klicka här för att ladda ned fullmakten

» Klicka här för att se föredragningslista

Var?

För föranmälda ombud enbart - Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm, Lokalen Kullagret.

När?

Torsdagen den 7 maj 2020 klockan 14.00.

Anmälan

Fullmakten ska vara oss tillhanda senast den 23 april 2020 

Fullmakten skickas till:

Teknikföretagen
Att: Maria Murray
Maria Murray
Box 5510
114 85 Stockholm

Alternativt skickas en skannad underskrift till maria.murray@teknikforetagen.se