Teknikföretagen om LAS-utredningen

Publicerad 1 juni 2020

I dag har regeringens utredare presenterat utredningen ”En moderniserad arbetsrätt". Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin kommenterar förslaget.

Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen. Foto: Svensk Handel

– Vi har inte läst igenom utredningens förslag i detalj, men vår bästa bedömning är att det står oavgjort i matchen om vilka förslag som är bäst för arbetstagare respektive arbetsgivare, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen, och fortsätter:

– Reglerna på svensk arbetsmarknad är i ett stort behov av förändring. Därför är det välkommet med en utredning och inte minst en tydlig vilja från politiken att driva reformer på det här området.

– Det måste bli enklare att få jobb i Sverige. LAS leder idag till att företagens kostnader för felrekryteringar är oförutsebara och det leder i sin tur till färre anställningar. 

– I stället för ett anställningsskydd som bygger på politiska värderingar bör vi skapa en reglering av anställningsskydd som främjar viljan att anställa och som skapar verklig trygghet och inte en falsk sådan. 

– Vår grundsyn är dock att det är arbetsmarknadens parters uppgift att driva de här reformerna och sätta reglerna för arbetsmarknaden. Det är därför vi parter på arbetsmarknaden sätter oss vid förhandlingsbordet i augusti i syfte att reformera LAS och systemet för trygg omställning på svensk arbetsmarknad, avslutar Tomas Undin,