tis 26 maj 10:00 - 12:00 - Högskolan Skövde, Portalen, Insikten, Kanikegränd 3 i Skövde

Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

I alla delar av västra Götaland finns ett teknikdrivet näringsliv där tillverkande- och industrinära tjänsteföretag spelar en stor roll för sysselsättning och utveckling. Dess företag är i allt större omfattning utsatta för cyberattacker. Attackerna kommer både från främmande makter och kriminella grupper. Målet är att stjäla kunddata, tekniskt kunnande och affärshemligheter. Mindre företag, särskilt underleverantörer, är i riskzonen.

För att synliggöra, exemplifiera och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Teknikföretagen, Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF), Västra Götalandsregionen, Näringslivsforum Skövde och Samverkanplattformen PICS (Högskolan i Skövde) in till ett gemensamt seminarium. På seminariet medverkar Säkerhetspolisen (SÄPO) för att beskriva hotbilden och angreppen som drabbar företag. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag och underleverantörer. 

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

- Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska minde företag och underleverantörer?
- Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
- Hur går attackerna till?
- Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
- Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Datum: 26 maj 2020
Tid: 10.00-12.00. Kaffe serveras innan seminariet.
Plats: Högskolan Skövde, Portalen, Insikten, Kanikegränd 3 i Skövde

Seminariet är kostnadsfritt men platserna begränsade. Anmälan krävs.

Anmälan görs till patrik.sandgren@teknikforetagen.se

Hitta till Västra Götalandsregionen