mån 31 augusti 10:00 - 12:00 - Ideon Science Park, Lund

Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

Lund utgör ett nav för nya idéer och tekniskt kunnande i Sverige. Kombinationen av akademisk spetsforskning och innovativa företag gör staden attraktiv för investeringar och samarbete – men öppnar också upp för kriminella aktiviteter.

Under det senaste året har svenska företag i allt större utsträckning utsatts för riktade digitala angrepp. Företag i Skåne är inget undantag. Tvärtom drabbas skånska företag i allt större utsträckning av riktade attacker där målet är att orsaka ekonomiska skador. Kunskapsproducerande miljöer så som forskningsparker med en hög koncentration av mindre teknikföretag är primära måltavlor – men hela underleverantörskedjan är i riskzonen. Frågan är inte om, utan när, ett digitalt angrepp kommer. Idag har nästan 50 procent av Sveriges teknikföretag blivit utsatta för cyberattacker. Totalt uppskattas angrepp skapa direkta kostnader på i storleksordning 16 miljarder kr per år. Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet är därför stort. 

För att förklara, synliggöra och exemplifiera hoten samt ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Ideon Science ParkTeknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium. Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag.

Under seminariet medverkar bland annat Säkerhetspolisen (Säpo) som kommer att redogöra för hotbilden.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

- Hur ser den nya hotbilden ut mot företag i regionen runt Lund?
- Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
- Hur går attackerna till?
- Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
- Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Datum: 31 augusti 2020
Tid: 10.00 - 12.00
Plats: Ideon Science Park, Lund

Seminariet är kostnadsfritt men platserna begränsade. Anmälan krävs via länken: https://response.questback.com/soffskerhetsochfrsvarsfretagen/cyberlund

 

Hitta till Ideon Science Park