tor 13 februari 10:00 - 12:00 - Science Park Mjärdevi, Teknikringen 7, Linköping

Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

Svensk industri står under attack. På daglig basis riktas angrepp mot svenska teknikföretag. Attackerna kommer i ökad utsträckning från främmande makter som vill tillskansa sig teknologi och immateriell egendom. Det finns dock även betydande aktiviteter från kriminella grupper som manipulerar eller förstör information i utpressningssyfte. Mindre företag, särskilt underleverantörer, är i riskzonen.

Nästan 50 procent av Sveriges teknikföretag uppger att de blivit utsatta för cyberattacker under de två senaste åren och totalt uppskattas de skapa direkta kostnader på i storleksordning 16 miljarder kr per år. Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet är stort. Medvetenheten om hotbilden behöver därför förstärkas.

För att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Science Park MjärdeviTeknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium. Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag.

Under seminariet medverkar bland annat Säkerhetspolisen (SÄPO) som kommer att redogöra för hotbilden samt Combitech.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

- Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska företag?
- Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
- Hur går attackerna till?
- Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
- Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Datum: 13 februari 2020
Tid: 10-12 med efterföljande lättare lunch.
Plats: Science Park Mjärdevi, Teknikringen 7, Linköping

Seminariet är kostnadsfritt men platserna begränsade. Anmälan krävs.

Anmälan görs till patrik.sandgren@teknikforetagen.se

Hitta till Science Park Mjärdevi