ons 20 maj 10:00 - 12:00 - Stallet (Bofors Hotel), Hyttåsvägen 12, Karlskoga

Värmland och Örebro har ett näringsliv där teknikdrivna företag, inte minst inom försvarsindustrin, spelar en stor roll. När svensk industri attackeras är det därför ingen tillfällighet vilka delar i landet som är måltavla. Attackerna kommer i ökad utsträckning från främmande makter som försöker stjäla tekniskt kunnande och affärshemligheter. Det finns dock även betydande aktiviteter från kriminella grupper som manipulerar eller förstör information i utpressningssyfte. Mindre företag, särskilt underleverantörer, är i riskzonen. Detta gäller inte minst industrin i Örebro och Värmland.

För att synliggöra, exemplifiera och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Teknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF)Möckelnföretagen och Västra Bergslagens Industriförening in till ett gemensamt seminarium. På seminariet medverkar Säkerhetspolisen (SÄPO) för att beskriva hotbilden och angreppen som drabbar företag i bland annat Örebro och Värmland. Målet är att:

  1. Skapa medvetenhet om att cyberattacker mot företag i Sverige hänger samman med en ökad grad av aktivitet från främmande makter.
  2. Upplysa om att svenska företag, både stora teknikföretag men särskilt mindre underleverantörer, är måltavlor för sofistikerade attacker från främmande makter.
  3. Betona att fysisk och digital säkerhet hänger ihop, och att cyberangrepp därför inte ska ses som någon isolerad eller perifer företeelse.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

- Hur ser den nya hotbilden ut mot minde företag och underleverantörer?
- Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
- Hur går attackerna till?
- Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
- Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Datum: 20 maj 2020
Tid: 10-12 med efterföljande lättare lunch.
Plats: Stallet (Bofors Hotel), Hyttåsvägen 12, Karlskoga

Seminariet är kostnadsfritt men platserna begränsade. Anmälan krävs.

Anmäl dig här.

Hitta till Bofors Hotel