mån 27 april 13:00 - 15:00 - Västra Götalandsregionen, Bergslagsgatan 2, Göteborg. Lokal: Bergslagsbanan

Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

Svenskt näringsliv står under attack. På daglig basis riktas angrepp mot svenska teknikföretag. Attackerna kommer i ökad utsträckning från främmande makter som vill tillskansa sig teknologi och immateriell egendom. Det finns dock även betydande aktiviteter från kriminella grupper som manipulerar eller förstör information i utpressningssyfte. Mindre företag, särskilt underleverantörer, är i riskzonen, inte minst i Västra Götaland. 

För att synliggöra, exemplifiera och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Västra Götalandsregionen, Teknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium. På seminariet medverkar Säkerhetspolisen (SÄPO) för att beskriva hotbilden. Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag. 

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

- Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska minde företag och underleverantörer?
- Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
- Hur går attackerna till?
- Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
- Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Datum: 27 april 2020
Tid: 13-15 med efterföljande fika
Plats: Västra Götalandsregionen, Bergslagsgatan 2, Göteborg. Lokal: Bergslagsbanan

Seminariet är kostnadsfritt men platserna begränsade. Anmälan krävs.

Anmälan görs till patrik.sandgren@teknikforetagen.se

Hitta till Västra Götalandsregionen