Seminarium: Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

Publicerad 3 mars 2020 Senast uppdaterad 25 juni 2020 Kontaktperson: Patrik Sandgren

Svensk industri står under attack. På daglig basis riktas angrepp mot svenska teknikföretag. Attackerna kommer i ökad utsträckning från främmande makter som vill tillskansa sig teknologi och immateriell egendom. Det finns dock även betydande aktiviteter från kriminella grupper som manipulerar eller förstör information i utpressningssyfte. Mindre företag, särskilt underleverantörer, är i riskzonen.

För att synliggöra, exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder anordnar Teknikföretagen och Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) seminarier tillsammans med lokala samarbetspartners.

  • 17 september - Göteborg (Lindholmen)
  • 28 september - Växjö (Videum Science Park)
  • 2 oktober - Stockholm (Teknikföretagen)
  • 6 oktober - Göteborg (VGR-huset) 
  • 19 oktober - Karlskoga (Bofors Hotel)
  • 27 oktober - Skövde (Högskolan i Skövde)

Respektive seminarietillfälle anordnas mellan klockan 10.00 - 12.00.

En nationell konferens på temat säker innovationer kommer att arrangeras i Stockholm den 10 november där bland annat SÄPO medverkar. Mer information finns på: www.teknikforetagen/traffpunkt.

Varmt välkommen!