Seminarium: Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

Publicerad 3 mars 2020 Kontaktperson: Patrik Sandgren

Svensk industri står under attack. På daglig basis riktas angrepp mot svenska teknikföretag. Attackerna kommer i ökad utsträckning från främmande makter som vill tillskansa sig teknologi och immateriell egendom. Det finns dock även betydande aktiviteter från kriminella grupper som manipulerar eller förstör information i utpressningssyfte. Mindre företag, särskilt underleverantörer, är i riskzonen.


För att synliggöra, exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder anordnar Teknikföretagen och Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) seminarier tillsammans med lokala samarbetspartners.

Klicka på länkarna nedan för mer information om respektive tillfälle:

Varmt välkommen!

En nationell konferens på temat säker innovationer kommer att arrangeras i Stockholm den 5:e maj där bland annat SÄPO medverkar. Mer information finns på: www.teknikforetagen/traffpunkt.