Leverantörer av sjukvårdsutrustning – ta kontakt med Socialstyrelsen

Publicerad 17 mars 2020

Teknikföretagen har fått en förfrågan från regeringen och Socialstyrelsen om möjligheterna att öka tillgången till personlig skyddsutrustning (PPE) i sjukvården. Exempel på sådan utrustning är andningsskydd, handskar och ögonskydd. Företag som omgående kan leverera personlig skyddsutrustning uppmanas därför att ta kontakt med den samordnande funktionen på Socialstyrelsen.


Kontakta den samordnande funktionen på Socialstyrelsen till följande adress:  

krisledning.utrustning@socialstyrelsen.se

Företag som producerar personlig skyddsutrustning uppmanas även av Socialstyrelsen att, om möjligt, skala upp sin produktion. Detta för att motverka framtida brister. 

Teknikföretagen och de övriga organisationerna inom industrin har en dialog med Regeringskansliet och Socialstyrelsen om ett eventuellt behov av omställning av produktion, mot de produkter som efterfrågas med anledning av Coronakrisen. Än så länge finns ingen sådan framställan gjord, men Teknikföretagen följer utvecklingen noga och har beredskap för att informera våra medlemsföretag, i det fall situationen skulle förändras.