Inbjudan: Näringslivets Exportstrategidag 2020

Publicerad 9 mars 2020

Regeringen har lanserat en ny export- och investeringsstrategi. Bland annat ska Sveriges export öka och fler små och medelstora företag ska kunna exportera. Dialogen med näringslivet om prioriteringarna i främjandet samt utformningen av enskilda insatser ska fördjupas. Näringslivet vill tillsammans med främjandeaktörerna diskutera prioriteringarna och insatserna som bäst möter näringslivets behov för lyckad internationalisering av företagen.


Den 25 mars bjuder Almega, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen in till Näringslivets Exportstrategidag 2020.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg deltar och ger sin syn på statens nya export- och investeringsstrategi och dess genomförande.

Håkan Nordström och Agnes Elfving från Tillväxtanalys presenterar sina nya rapporter ”De små och medelstora företagens export och det statliga exportfrämjandets roll” och ”Sveriges exportfrämjande jämfört med andra länder i Europa”

När?

Klockan 10.00 - 12.30 med efterföljande lunch.

Var?

Näringslivets hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm.  Anmäl dig här.

Varmt välkomna!

Jennie Cato Enhetschef Handel & Hållbarhet, Teknikföretagen

Eva Häussling Policyansvarig Handel & Investeringsfrämjande, Svenskt Näringsliv

Kristina Hulting Näringspolitisk expert, Almega

*Seminarium inkl. lunch är kostnadsfritt.