Ett nytt system för korttidsarbete

Publicerad 16 mars 2020

Med anledning av coronaviruset har regeringen presenterat ett förslag till krispaket i vilket ett nytt system för korttidsarbete införs. Syftet med systemet är att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Regeringen avser att överlämna förslaget till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars 2020. Nedan följer en kort beskrivning av förslaget.


Regeringens förslag innebär att det införs ett nytt system för korttidsarbete och en tillfällig möjlighet till korttidsarbete. Systemen bygger på det existerande systemet med korttidsarbete. 

Nytt system för korttidsarbete 

Det nya systemet för stöd vid korttidsarbete som föreslås är permanent och öppet, vilket innebär att stöd kan lämnas utan aktivering och utan hänsyn till det allmänna konjunkturläget. Stödsystemet ska kunna tillämpas för alla typer av företag och branscher.

Stöd enligt det nya systemet för stöd vid korttidsarbete ska endast lämnas i särskilda fall. Det är arbetsgivarna som genom en välmotiverad ansökan och underlag ska visa att förutsättningarna för stöd är uppfyllda. Stöd beviljas av Tillväxtverket. 

Tillfälligt system för korttidsarbete

Det förslag om korttidsarbete som Regeringen nu har lagt bygger på förslaget om ett nytt korttidsarbete, men med den skillnaden att subventionsgraden under perioden 16 mars – 31 december 2020 utökas kraftigt. Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. 

Kostnadsfördelning för arbetstidsminskningen vid korttidsarbete (perioden 16 mars-31 december 2020) kommer se ut enligt nedan.

Förslaget om korttidsarbete föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med den 16 mars 2020.