Ändringar i Utstationeringslagen

Publicerad 22 juli 2020

Riksdagen har beslutat om omfattande ändringar av utstationeringslagen, en del mindre ändringar i lag om uthyrning av arbetstagare (uthyrningslagen) samt följdändringar i ytterligare lagar. Ändringarna är primärt föranledda av ett nytt EU-direktiv, det så kallade Ändringsdirektivet (Direktiv (EU) 2018/957). Ikraftträdande sker den 30 juli. Läs mer om detta i Arbetsgivarguiden.


Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av informationen under Arbetsgivarguiden. Om du inte har ett webbkonto skapar du ett här.

Välj länk efter avtalsområde

Information om ändringar i Utstationeringslagen (Teknikavtalen) - Denna länk kan enbart medlemsföretag som är anslutna till Teknikarbetsgivarna med Teknikavtalen öppna

Information om ändringar i Utstationeringslagen (Tekniktjänsteavtalet) - Denna länk kan enbart medlemsföretag som är anslutna till Tekniktjänstearbetsgivarna med Tekniktjänsteavtalet öppna