Tveksamt om överenskommelsens skrivningar är tillräckliga

Publicerad 16 januari 2019

Det finns en bred insikt om att lagen om anställningsskydd (LAS) skapar stora problem och att den behöver reformeras. Nu har även S godtagit reformbehovet. Överenskommelsen mellan S, MP, C och L bygger på tanken att parterna ska förhandla om hur LAS bör reformeras och att parterna ska känna tryck på det sättet att frågan går oss ur händerna om vi inte kan komma överens.

Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.

Jag delar uppfattningen att parterna behöver ett tydligt hot för att kunna komma överens och samtidigt en morot som består i att vi har inflytande och kan påverka hur en framtida reglering utformas. Hotet måste dock vara både konkret och tillräckligt, all erfarenhet talar för att det är på det viset.

Teknikföretagen är tyvärr tveksamma till att överenskommelsens skrivningar om turordningsreglerna är tillräckliga för att skapa det tryck på parterna som krävs. V:s ultimatum att fälla en regering som lägger fram förslag om arbetsrätten skapar uppenbarligen oreda och försvårar ett förhandlingsarbetet mellan parterna. Det finns en risk att V:s ultimativ gör att överenskommelsen mellan S, L, C och MP inte får någon betydelse gällande arbetsmarknadsreformer. Dessa politiska krumbukter i en för Sverige avgörande fråga är oerhört oroande.

Anders Weihe