Träffpunkt 2020 - Säker innovation

Publicerad 10 december 2019

Spelplanen för företag som verkar i Sverige håller på att ritas om. Innovationsförmåga och tekniskt kunnande är i allt större utsträckning basen för deras konkurrenskraft. En ny säkerhetspolitisk situation gör dock att det ställs nya krav på säkerhetsmedvetande och kunskap om ett allt mer omfattande regelverk som täcker allt från ägande till investeringar.


Tekniska framsteg innebär möjligheter men också nya hot. Samtliga aktörerberörs och måste förhålla sig till ett landskap i snabb förändring. Tisdagen den 5 maj bjuder därför Teknikföretagen och SOFF in till en dagskonferens i Stockholm på temat säker innovation, där vi fördjupar oss i vad detta innebär i praktiken. 

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig.

Tid och plats

Tisdag 5 maj 2020, Norra Latin, Stockholm City Conference Center

Agenda

I fyra delsessioner delar experter inom respektive ämnesområde med sig av handfasta tips och erfarenheter kring möjligheter och risker med:

  • nya regelverk som inrättats för att ge skydd åt känslig data och krav på säkerhet som berör allt fler företag
  • ett uppkopplat näringsliv som är beroende av icke-europeiska moln- och AI-tjänster
  • värdekedjor och ekosystem av sammanlänkade branscher, aktörer och sektorer
  • underleverantörer och mindre företags centrala roll.

Dagen summeras sedan i en gemensam huvudkonferens och avslutande mingel. Varmt välkommen till årets viktigaste konferens med fokus på säkerhet, utveckling och skydd av innovation på en global marknad!

Träffpunkt syftar till att samla teknikföretag och beslutsfattare för att öka kunskapen om hur aktörer verksamma i Sverige kan skydda och utveckla sin innovationskapacitet på en global marknad som kännetecknas av en ökad hotbild och förändrade konkurrensförutsättningar.

Frågor?

Vid frågor, kontakta Patrik Sandgren, Expert Digitalisering på Teknikföretagen, eller Robert Limmergård, Generalsekreterare för SOFF.