Teknikföretagens stämma 2019

Publicerad 11 april 2019

Välkommen till Teknikföretagens stämma 2019! På stämman får du som medlem både en möjlighet att höra mer om vad Teknikföretagen gör för att förbättra villkoren för de svenska industriföretagen, och ett tillfälle att göra din röst hörd som medlem. Här finns också chansen att träffa kollegor från andra företag, från hela Sverige.


I år kommer stämman att hållas i Teknikföretagens lokaler på Storgatan 5 i Stockholm. År 2021 fyller föreningen Teknikföretagen 125 år, som då kommer att firas med ett större evenemang. Därför hålls stämmorna i år och nästa år i ett något mindre format. Temat för årets stämma är detsamma som Teknikföretagens payoff: Teknik gör världen bättre. Vilket handlar om att det är genom innovation och ny teknik som vi kommer att hitta svaren på samtidens stora utmaningar.

Enligt stadgarna förs talan för medlemsföretag av verkställande direktör eller ombud, som företer skriftlig fullmakt. Ombud bör anmälas till föreningen minst två veckor före stämman. Ingen får med stöd av fullmakt rösta för mer än 1/10 av det företrädda röstetalet.

Program

14.00 Stämma Teknikföretagen (endast för medlemmar)

Ca 14.20 Mingel med fika


14.50 Presentationer

  • Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, inleder.

  • Avtalsrörelsen 2020 – Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe berättar om utmaningarna och möjligheterna.

  • Politisk påverkan – Teknikföretagens näringspolitiska chef Ulf Lindberg berättar om hur vi får politik och beslut som gynnar svensk industri.
  • Spaningar kring EU och världshandeln – Oscar Wåglund Söderström från Kommerskollegium

Var?

Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm, lokalen Kullagret

När?

Torsdagen den 9 maj 2019

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till anna-karin.zidar@teknikforetagen.se. Sista datum för anmälan är den 2 maj.