Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach

Publicerad 25 mars 2019 Kontaktperson: Malin Nilsson

Under våren bjuder Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter in till ett arbetsmiljöseminarium på temat ”Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach”. Teknikföretagen har deltagit i planeringen av seminariet.

Arbetsmiljöseminarium.

 

Seminariet kommer att genomföras vid tre tillfällen:

Örebro – 10 april
Gävle – 9 maj
Jönköping  - 14 maj

Vid seminariet förklaras hur arbetsmiljölagstiftning och Reach hänger ihop och hur Reach kan bidra till ett bättre arbetsmiljöarbete vad gäller kemikaliehanteringen. Seminariet riktar sig till arbetsmiljö-/kemikalieansvariga på företag med en något större kemikaliehantering.

Läs mer och anmäl dig här.

För frågor, kontakta:

Malin Nilsson, Teknikföretagen, malin.nilsson@teknikforetagen.se