Vägen till självkörande fordon - en välkommen utredning

Publicerad 3 september 2018

Teknikföretagen ställer sig positiva till Näringsdepartementets utredning om självkörande fordon. Det är glädjande att departementet har gjort en bra utredning med goda förslag som ger möjlighet för utveckling av branschen och introduktion på marknaden. Utvecklingen av autonoma fordon rymmer stora möjligheter för teknikföretag.

Pär Hermerén, ansvarig för energi- och transportfrågor på Teknikföretagen.

Pär Hermerén, ansvarig för energi- och transportfrågor på Teknikföretagen.

Teknikföretagen välkomnar de möjligheter som utredningen ger till test, demonstration och introduktion av autonoma fordon. Samtidigt finns ett behov av att skapa rätt förutsättningar för integrering i hela transportsystemet.

- Infrastrukturen måste anpassas för fordonens fulla nytta och det innefattar hela transportsystemet. Att undersöka kopplingar som finns till planarbete och investeringar i kommuner och landsting är viktigt för en god integrering, säger Pär Hermerén, ansvarig för energi- och transportfrågor på Teknikföretagen.

Kommuner och landsting kommer att vara viktiga aktörer vid investering och implementering av autonoma lösningar.

- För att kommuner och landsting ska ha bästa förutsättningar för att satsa på långsiktiga investeringar med helt ny teknik kommer de till exempel sannolikt att behöva stöd för innovationsupphandling, menar Pär Hermerén.

Sverige behöver en modern lagstiftning som kan hantera utvecklingen av autonoma fordon, men det gäller även internationellt. Sverige bör arbeta aktivt, och i samverkan med fordonsindustrin, för enhetliga regleringar. Det kan lägga grunden för svensk export av innovationer.

- Att ligga i framkant internationellt är viktigt då autonoma fordon är en växande och global marknad. Teknikföretag i Sverige har en hög kompetens och stora möjligheter att med både varor och tjänster bidra till utvecklingen av hållbara transportsystem, avslutar Pär Hermerén.

Läs Teknikföretagens remissvar avseende ”Vägen till självkörande fordon” här.