Vad Teknikföretagen tycker om LAS

Publicerad 7 december 2018

Det verkar ha uppstått en del missuppfattningar om min och Teknikföretagens ståndpunkt när det gäller lagen om anställningsskydd (LAS) och om de pågående överläggningarna om regeringsbildning. Låt mig därför kort i punktform försöka lägga saken till rätta.

Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.

  • Hur Centerpartiet och Liberalerna lägger upp sina samtal med Socialdemokraterna är inte en sak som vi har synpunkter på. Man kan ha olika teorier om vilken som vore den bästa taktiken för att åstadkomma så mycket som möjligt av nödvändig reformpolitik men vi är inte rådgivare på det sättet åt något politiskt parti.
  • Att reformera LAS i grunden och att ersätta den med en reglering om anställningsavtal och ekonomisk trygghet i omställning är absolut nödvändigt och en ödesfråga för Sverige. Om vi ska kunna behålla och öka vår internationella konkurrenskraft måste vi ha en arbetsmarknadsreglering som ger förutsättningar för tillväxt, som gör att arbetsgivare vill anställa och inte försöker undvika anställningar och slutligen som skapar trygghet genom att det är lätt att få ett nytt jobb när det behövs. På det sättet hänger arbetsmarknadspolitiken ihop med lagen om anställningsskydd. I en annan aktuell artikel skriver Ulf Lindberg och jag att också Arbetsförmedlingen måste reformeras i grunden. Även det är absolut nödvändigt.
  • Av de två punkterna ovan blir slutsatsen att det är bra att Centerpartiet och Liberalerna är tydliga och ställer krav på ändringar av LAS. Det är alltså ingenting som Teknikföretagen är negativa till, tvärtom. Om arbetsmarknadens parter ska kunna komma fram till en gemensam uppfattning om reformbehovet och om hur de nödvändiga reformerna bör se ut krävs ett hårt yttre tryck. Ett sådant tryck kan i princip uppkomma på två sätt. Hot om lagstiftning (som var det som ledde till Saltsjöbadsavtalet 1938) eller en mycket djup ekonomisk kris med omfattande arbetslöshet som gör ändringar i LAS oundvikliga.
  • Vi tror att det är bättre och mera stabilt om arbetsmarknadens parter kan göra upp om reglerna om anställningsskydd och om omställning. Frågan är dessutom om riksdagen kommer att kunna genomföra tillräckligt långtgående reformer om reformerna sker i öppen konfrontation till någon sida av parterna på arbetsmarknaden.
  • Teknikföretagen driver ett långsiktigt påverkansprojekt samt förhandlar i olika konstellationer om en stor reform av LAS och omställningssystemet. Vår absoluta uppfattning är att de stora och oförutsebara svårigheter som är förknippade med uppsägning på grund av personliga skäl utgör ett till och med större problem än uppsägningar på grund av arbetsbrist och de turordningsregler som då gäller. LAS bör alltså ersättas med en helt annan reglering.

Sammanfattningsvis; anställningsskyddet och omställningssystemet, inklusive den dysfunktionella myndigheten AF, måste reformeras i grunden och ersättas av en ordning som är anpassad till den arbetsmarknad vi har idag. Om Sverige ska kunna vara ett land med högkvalificerade jobb och där företag vill investera är detta kanske det absolut viktigaste reformområdet.

Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen