Utveckla utbildningarna i samma takt som teknikens frammarsch

Publicerad 6 juli 2018

Utbildningssystemet måste bli mer flexibelt för att möta industriföretagens behov av kompetensutveckling för sina medarbetare. Det var en av slutsatserna under den första delen av Almedalens stora näringspolitiska debatt. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (s) utfrågades av en tung industripanel.

En industripanel utfrågade Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Utbildningarna på Sveriges högskolor och universitet är daterade, menar några av de som möttes för att diskutera svensk industris framtid under Almedalen. Jan Secher, vd för Perstorp, menar att frågor om kompetensutveckling måste drivas med samma kraft som tekniken går framåt.

- Vi pratar mycket om teknikutveckling och AI i dag, men det är lika viktigt att prata om hur vi kompetensutvecklar våra medarbetare, säger han.

Han påpekar att det finns en risk för att de som examineras i dag har en utbildning med ett bäst före-datum om redan några år.

- Vi behöver förutsättningar för ett livslångt lärande, säger Jan Secher.

Korta kurser inom AI

Där kan högskolor och universitet bli bättre på att erbjuda korta kurser som bättre motsvarar industriföretagens behov av kompetensutveckling. Perstorps lösning är att erbjuda medarbetare egna utbildningar inom till exempel AI och digitalisering. De har även startat en egen gymnasieutbildning på orten för att överbrygga det utbildningsgap som de ansåg fanns mellan gymnasie- och universitetsingenjör.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, berättar att det finns tankar på fler korta utbildningar på högskolenivå.

- Vi lägger oss inte i utbildningsinnehållet från politiskt håll, men bygger ut med nya platser inom högskolan och på yh-utbildningar. I dag finns det pilotutbildningar för redan yrkesverksamma inom till exempel AI, säger Mikael Damberg.

Måste bli snabbfotade

Att de traditionella utbildningarna behöver kompletteras med mer kompetens om de nya teknologier som växer fram, var samtliga överens om. 

- De tunga traditionella ingenjörsutbildningarna måste bli mer snabbfotade och hänga med i utvecklingen, säger Mimmi Alladin, head of business developement på Siemens.

En annan viktig fråga för industriföretagen är att locka till sig och behålla nyckelkompetenser med utländsk bakgrund.

- Vi på EFG vill att det ska bli lättare att få hit duktiga, kvalitativa medarbetare, men i dag motverkas det av vårt politiska system, säger Marcus Westdahl, vd på EFG.

Mikael Damberg bemötte Westdahls fråga:

- Jag håller med om att vi borde underlätta lagstiftningen för de yrken där vi har kompetensbrist. Men att ändra ett system innebär att man måste ändra lagen och sedan ska lagen tolkas i flera år – så det tar tid, säger Mikael Damberg.

Fler testbäddar behövs

Damberg bollade även tillbaka en uppmaning till industriföretagen.

- Svensk industri är bra och vi har alla förutsättningar att leda utvecklingen. Men sales pitchen från industrin är för dålig. Jag vill att vi ska vara en testarena i Sverige – och då behöver vi skapa fler testbäddar, för att göra Sverige mer spännande att jobba i, säger Mikael Damberg.