Upprivet Iranavtal försämrar för svensk export

Publicerad 14 maj 2018 Kontaktperson: Emanuel Badehi Kullander

USA:s beslut att dra sig ur från avtalet med Iran om kärnenergi försämrar för svensk export till Iran. Det menar Emanuel Badehi Kullander, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen.

Emanuel Badehi Kullander, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen.

Sedan Iranavtalet slöts 2015 har svensk export till Iran nästan dubblerats. Närmre 90 procent av exporten består av teknikvaror. Tunga vägfordon har haft särskilt stora framgångar på den iranska marknaden. Denna utveckling riskerar nu att brytas efter att USA har beslutat att frånträda avtalet.

- Den svenska handeln med Iran har haft en positiv utveckling och har potential att växa ännu mer, säger Emanuel Badehi Kullander som berättar att svensk export till Iran nästan fyrdubblats de senaste fem åren.

Det är därför olyckligt, menar han, att förutsättningarna för handel med Iran nu försämras med anledning av USA:s beslut.