Tillväxttoppen har passerats – men USA sticker ut

Publicerad 27 september 2018

Den globala tillväxttoppen har passerats i denna konjunkturcykel. Det visar ledande finansiella data, som granskats av Teknikföretagens ekonomer. Tillväxten i både världshandel och global BNP toppade runt det senaste årsskiftet.

Industribild.


- Såväl BNP som industriproduktion har bromsat också i de flesta större ekonomier de senaste kvartalen. Undantaget är USA där regeringens kraftigt expansiva finanspolitik i första hand i form av stora skattesänkningar, har givit en skaplig skjuts till ekonomin, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

Det är fler faktorer än handelskriget mellan USA och Kina som ligger bakom avmattningen.

- Inbromsningen i den globala ekonomin inleddes flera månader innan handelskriget mellan, i första hand, USA och Kina eskalerade från ord till handling. Det indikerar att andra, mer grundläggande krafter som drivit världsekonomin de senaste åren nu börjat försvagas, säger Mats Kinnwall.

Draghjälpen från centralbanker har samtidigt minskat successivt.

- Centralbankerna har lättat ordentligt på gasen. Det visar sig i att deras samlade balansräkningar inte alls växer i samma takt som tidigare. Under 2018 har man till och med börjat banta balansräkningarna i absoluta tal – även om de fortfarande växer i årstakt, säger Mats Kinnwall.

En av de branscher som visar tydligast tecken på inbromsning är byggsektorn. Den starka byggkonjunkturen verkar ha svalnat. Det är en nedgång som kommer att påverka tillväxten för hela industrin. Ett fall på 1 procent i bostadsinvesteringarna leder till en minskning på cirka 0,5 procent i tillverkningsindustrins produktionstillväxt räknad i förädlingsvärde.

Läs hela rapporten här.

Nästa konjunkturprognos från Teknikföretagen publiceras preliminärt den 20 november.