Testbäddarna som utvecklar framtidens fabrik

Publicerad 3 juli 2018

Testbäddar länkar samman forskningsvärlden och industrin. Ett lyckat exempel finns i Södertälje Science Park, där Scania har ett nära samarbete med två av KTH:s nya testbäddsprojekt, DigiLog och DigIn.

Sima Valizadeh, Lars Hanson,Jannicke Baalsrud Hauge, Gunilla Franzén Sivard och Cecilia Warrol.

Testbädden Scania Smart Factory Lab följer noga aktuell forskning inom Smart Factory och Industri 4.0 och den som är tillräckligt intressant tas in för test.

– Vi anpassar, utvärderar och demonstrerar, för att säkerställa att det vi slutligen tar in i fabriken är moget. I labbet är det okej att göra lite fel, säger Lars Hanson, ansvarig för Scania Smart Factory Lab och professor vid Högskolan i Skövde.

I Scania Smart Factory Lab utvecklas bland annat VR-lösningar, IT-arkitekturer, smarta textilier, 3D-print, självkörande truckar, människa-robot-samarbeten, positioneringssystem, uppkopplade verktyg samt arbetsinstruktioner.

Samarbetar med DigiLog och DigIn

De nystartade testbäddsprojekten DigiLog och DigIn arbetar tillsammans med Scania Smart Factory Lab. De har byggt upp teknologier och lösningar för att knyta samman fysiska och digitala delar av produktion och logistik i industriella miljöer.

Testbäddsprojekten DigiLog och DigIn är en del av Produktion2030, ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Teknikföretagen är huvudorganisation och koordinerar projektet.

Ny storsatsning på testbäddar

Teknikföretagens Sima Valizadeh är ansvarig för en ny storsatsning på testbäddar, som kallas Nationell Testbädd Smart Produktion. Testbäddar bidrar till att idéer och kunskap snabbare omsätts till innovationer – vilket stärker industrins konkurrenskraft.

– Testbäddarna är en miljö där forskare tillsammans med industrin kan göra tester och analyser och göra verklighet av det industrin vill ha, utan att störa deras produktion. Ett av målen för Produktion2030 är att koppla ihop olika testbäddar i Sverige som har fokus på industrin och därmed skapa ett nätverk för industriföretag som vill genomföra tester, säger Sima Valizadeh.

Stärker Sveriges konkurrenskraft 

Samarbetet mellan KTH och Scania har varit mycket framgångsrikt och flera lösningar som tagits fram är på väg ut i produktion.

– Scania är väldigt duktiga på att ta till vara på teknikforskning i Sverige. De identifierar vad som är nyttigt för dem och hämtar hem och använder det. Det skulle stärka Sveriges konkurrenskraft om fler företag satsade på att samarbeta med forskningsmiljöer och testbäddar, säger Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030.

– Scania stöttar dessutom forskningen. De tar inte bara del av resultaten, utan är även aktivt med och stöttar utveckling av ny forskning, fyller Jannicke Baalsrud Hauge, projektledare för DigiLog, i.

Standardiserade gränssnitt är centralt Testbädden DigiLog testar nya tekniker inom produktionslogistik.

– Vi fokuserar på att skapa en smartare produktionslogistik i ett industrisamanhang. Det finns många smarta lösningar på forskningsnivå, vi tittar på hur vi kan implementera dem, säger Jannicke Baalsrud Hauge.

Den andra KTH-bädden, DigIn, fokuserar på digital infrastruktur.

 – Projektet hanterar informations- och kommunikationsinfrastrukturer, och hur man ska överföra den information som är skapad under utveckling och använda den effektivt i produktion, säger Gunilla Franzén Sivard, projektledare för DigIn.

Något som är centralt i båda projekten är standardiserade gränssnitt.

– I smarta fabriker är det smarta prylar som kan prata med varandra, men det krävs att det finns standardiserade gränssnitt mellan dem för att det ska fungera, säger Gunilla Franzén Sivard.

För forskarna närmare industriföretagen

Gunilla Franzén Sivard lyfter fram att testbäddarnas stora styrka är att de för forskarna närmare industriföretagen.

– Testbäddar fyller ett gap mellan forskningen och industrins utmaningar. När det började pratas om Industri 4.0 och Smart Manufacturing var det otydligt vad det egentligen var. Men i den här miljön kan vi börja testa och låta det ta form. När vi forskare arbetar närmare industrin förstår vi bättre vad det är för problem som uppstår.

Jannicke Baalsrud Hauge håller med:

– När man forskar kan det vara svårt att se hela processen. Men när man har ett industri-case som Scania blir det lättare.

Visar upp sin smarta fabrik

Var tredje månad presenterar Scania Smart Factory Lab nya resultat för såväl interna som externa gäster. 

– Eftersom Industri 4.0 är ett diffust begrepp tycker vi det är bra att visa upp vad vi gör. Vi samlar flera teknologier på ett ställe så att alla får samma bild av vad som är en smart fabrik på Scania, säger Lars Hanson.

Presentationerna är även ett bra skylfönster för forskarna.

– Saker som tidigare endast hade blivit en journalartikel visar vi nu även upp här i labbet. Bättre spridning på forskningsresultat kan man inte få, säger Lars Hanson.

Här kan du läsa mer om Produktion2030!