Tekniskt basår breddar rekryteringen till tekniska utbildningar

Publicerad 30 januari 2018

Tekniskt basår ger ingenjörsutbildningar en större bredd bland studenternas gymnasiebakgrund, fler kvinnor tar examen med tekniskt basår i ryggen och studenterna kommer oftare från studieovana hem. Detta framkommer i en ny rapport från Teknikföretagen och KTH där man studerat alla antagna studenter till basår från KTH, Chalmers, Umeå, Gävle, Karlstad, Jönköping och Högskolan Väst. Trots denna remarkabla utbildningssuccé är tekniskt basårs framtid inte säkrad.


Universitet och högskolor som bedriver tekniskt basår får inte öronmärkta pengar för verksamheten utan har tekniskt basår ändå, på eget initiativ. De har inget regeringsuppdrag att bedriva verksamheten och de får inget extra betalt. När staten kräver fler platser på lärarutbildningar och sjuksköterskeutbildningar hamnar tekniskt basår i kläm. Något måste det sparas på, och då kan blicken falla på den utbildning som man inte har något regeringsuppdrag att utföra.

Alla verkar vara överens om att tekniskt basår är bra. Vår undersökning visar till och med att den är långt mycket bättre än alla de lovord den redan fått. Men vem tar ansvar för att denna fantomutbildning får fortsätta? Vem betalar?

- Vi är oroliga för att trenden med allt färre platser på tekniskt basår kommer att fortsätta om inte regeringen sätter ner foten. Vill man ha tekniskt basår kvar måste frågan om uppdrag och betalning få en lösning. Regeringen kan inte fortsätta att förlita sig på högskolors och universitets välvilja att organisera utbildningen år efter år utan stöd, säger Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen och fortsätter:

- Den 30 januari är vi och ett stort antal andra teknikorienterade organisationer, universitet och högskolor kallade till Utbildningsdepartementet för att diskutera tekniskt basår. Vi är glada över att regeringen inför mötet signalerat intresse för tekniskt basårs fortlevnad, men vi vill också redan på förhand säga att vi inte kommer att vara nöjda förrän tekniskt basår får ett tydligt löfte om såväl finansiering som organisatorisk hemvist. Tekniskt basår får inte schabblas bort på grund av organisatoriska tillkortakommanden!